TAPSAN KOTIPALVELU

Huolehtimalla Hyvinvointia


Ratkaisu-ja voimavarakeskeinen lyhytterapia

Elämän haasteet ja ongelmat

Onko elämässäsi sellaisia haasteita tai ongelmia, mihin toivoisit löytäväsi ratkaisun, mutta et ole vielä itse sitä löytänyt? Ratkaisunavaimet näihin ogelmiin usein ovat kuitenkin sisällä itsessämme, mutta niiden löytyminen on joskus hyvin vaikeaa ja siksi tarvitsemme ammattiihmisen apua.

Lyhytterapia on kehitetty USA:ssa ja Iso-Britanniassa, mistä pikkuhiljaa se on rantautunut myös Suomeen. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia pyrkii antamaan nimensä mukaisesti nopean (1-20 käyntikertaa) avun tämänhetkiseen ongelmaasi.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa ei ole tarkoitus mennä syvälle menneisyyteen, vaan tarttua kiinni tämänhetkiseen ongelmaan, missä terapeutti pyrkii ratkaisukeskeisin menetelmin auttamaan sinua löytämään ongelmalle ratkaisun. Tule kokeilemaan ja vahvistamaan voimavarojasi ratkaisu- ja voimavarakeskeisen lyhytterapian voimin.