TAPSAN KOTIPALVELU

Huolehtimalla Hyvinvointia

Mitä on neuropsykiatrinen valmennus?

Neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellinen ja ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä. Se on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia.

Neuropsykiatristen oireiden taustalla vaikuttavat biologiset tekijät, jotka ovat usein synnynnäisiä, mutta jokin vamma voi myös aiheuttaa neuropsykiatrisen oireen, esimerkkinä aivovammapotilaat.
 

Ketkä höytyvät neuropsykiatrisesta valmennuksesta?

  • Tarkkaavaisuuden ja aktiivisuuden häiriö, ADHD ja ADD 
  • Aspergerin syndrooma 
  • Touretten oireyhtymä 
  • Valmennusta voidaan myös käyttää mielenterveys- ja päihdekuntoutujille 
  • Puutteellisen toimintaohjauksen taitoja omaavien, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa

 

Neuropsykiatrisella valmennuksella tuetaan?

  • Eri-ikäisten henkilöiden arjen- ja elämän hallinnan taitoja
  • Uusien toimintatapojen kehittymistä ja myönteisen elämätaipaleen rakentamista

Neuropsykiatrinen valmennus tukee puutteellisten toimintaohjauksen taitojen harjoittelemista esim. suunnittelukyky, aloittamisenkyky, loppuunsaattamisenkyky, organisointikyky, sekä ajanhallinta. Neuropsykiatrinen valmennus perustuu kielelliseen kommunikaatioon. Se edellyttää asiakkaalta kykyä jonkinasteiseen havainnointiin ja arviointiin omasta toiminnastaan.

Neuropsykiatrisen valmennuksen on mahdollista saada maksusitoumus
Sosiaalitoimelta tai Terveydenhuollosta.